-----------------------جهت مشاهده مطالب تکمیلی به آرشیو موضوعی مراجعه نمایید------------------------
راندو

راندوی سایت پلان با استفاده از ابزار ماژیک و مداد رنگی

راندوی نما

راندوی نمای ساختمان با ابزار ماژیک و تکنیک اسکیس

راندو-مارکر

نمونه پرسپکتیو داخلی مسکونی با راندوی ماژیک

راندو-نمای داخلی

+ نوشته شده در  ساعت 22 PM  توسط دکتر رضایی  |