-----------------------جهت مشاهده مطالب تکمیلی به آرشیو موضوعی مراجعه نمایید------------------------
rait

یکی از نمونه های شاخص معماری اقامتی در بستر طبیعی(جنگلی-کوهستانی)

خانه آبشار فرانک لوید رایت می باشد.در زیر اطلاعات تصویری این خانه را

می توانیم مرور نمائیم.به نوع انتخاب مصالح و برخورد با عوارض طبیعی زمین

(توپوگرافی.شیب.جنگل.آب و دسترسی سواره و پیاده) دقت کامل را نمائید.rait 

raitrait

از دیگر مونه های مطرح در این زمینه می توان به ویلا ساوی اثر لوکوربوزیه

خانه شیشه ای جنگلی میس وندروه

خانه جنگلی و آبی تاداوآندو

و آثار معماران ایرانی در شمال کشور و در ییلاقات شمالی تهران مثل لواسانات نام برد.

+ نوشته شده در  ساعت 2 AM  توسط دکتر رضایی  |