-----------------------جهت مشاهده مطالب تکمیلی به آرشیو موضوعی مراجعه نمایید------------------------

برای دستیابی به منبع مناسب برای آشنایی با برشهای دیوار به همراه

عایقهای حرارتی و رطوبتی مطابق با مباحث مقررات ملی ساختمان

به نظر موارد زیر می تواند اطلاغات مناسبی داشته باشد.

۱.جزئیات معماری برای ساختمانهای عایق بندی شده(مولف:رونالدبراند مترجم:حسین مظفری ترشیزی انتشارات دانشگاه تهران)

۲.اصول و روشهای عایق کاری حرارتی بر اساس مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان(تدویت:دکتر بهروز محمدکاری نشریه ک-۴۴۳  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)

در ضمن موضوع طراحی سال ۸۶ یکواحد مسکونی ویلایی  به همراه اتاق کار و موتورخانه با توجه به ضوابط تراکم و زیر بنا بوده است.

+ نوشته شده در  ساعت 21 PM  توسط دکتر رضایی  |